ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านวังนกกา หมู่1บางบ่อ บ้านเนินเรียบ บ้านเนินสระ บ้านหนองไผ่ตับจาก วัด,โรงเรียนอรัญญิการาม(ดอนศษลเจ้า) บ้านคันคลอง
ก่อสร้างระบบจำหน่าย 115 เควี ช่วงหน้าป้อมตำรวจแหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
12/12/2562 08:00
12/12/2562 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา