ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกวัดบ้านตาจั่น ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บ้านตาจั่น ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา เพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน จึงของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่ เวลา 08.00 –16.30 น. บริเวณไฟดับ แยกวัดบ้านตาจั่น ต.ตาจั่น อ.คง จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ หากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอคง ดำเนินการเสร็จก่อนกำหนด จะเร่งรัดจ่ายกระแสไฟฟ้าทันที

หากมีข้อสงสัยประการใดต่อต่อสอบถามที่เบอร์โทร.1129 หรือ 044459227 ตลอด 24 ชม.
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคง
12/12/2562 08:00
12/12/2562 16:30
กฟอ.คง
044459227
เสน่ห์ ศรียางนอก