ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่หน้า รพ.พระทองคํา ไปจนถึงสี่แยกไฟแดง อ.พระทองคํา
1.ปักเสาขนาด 22 เมตร จํานวน 30 ต้น
2.ติดตั้งเหล็กทางโค้ง จํานวน 30 ต้น
14/12/2562 08:30
14/12/2562 16:30
กฟอ.โนนไทย
0887046409
อภิชาติ แว่นกลาง
ลำดับดาวน์โหลด
1ขออนุมัติดับไฟ14ธค62