ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.8 ต.บางเลน อ.บางเลน
เปลี่ยนสายแรงสูงไลน์ F6-F7 ฝั่งหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ถึงSF6 ตรงข้ามตลาดชมพูพงศ์
14/12/2562 08:00
14/12/2562 17:00
กฟอ.บางเลน
034-391125
ณรงค์ รัตนเพียรธัมมะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ปรับปรุงระบบจำหน่าย