ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านห้วยไร่ถึงบ้านสี่แยกแสงเพชรต.หนองมะแชวอ.เมืองจ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
07/08/2562 09:00
07/08/2562 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด