ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเกาะ
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปักเสาแซมไลน์ระบบแรงสูง ตั้งแต่บ้านเกาะ หมู่ 3 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอดางดง เพื่อควมปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานจึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า ในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2562
17/12/2562 09:00
17/12/2562 16:00
กฟอ.หางดง
053441093
เทอดพงษ์ มั่งมูล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ