ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโคกหว่านถึงบ้านบุตาเวศท์
รื้อถอนลูกถ้วยพินไทน์จำนวน 334 ลูก และติดตั้งลูกถ้วยไลท์โพทจำนวน 334 ลูก
08/08/2562 08:30
14/08/2562 16:30
กฟอ.นางรอง
0850234581
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ