ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านแก - บ้านศรีเจริญ
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปักเสา 12.20 ม. จำนวน 13 ต้น เปลี่ยนสาย 50 เปลือยอลูมิเนียมแกนเหล็ก เป็น สาย SAC ขนาด 50

โดยจะทำการดับไฟวันที่ 18 และวันที่ 20 ธันวาคม 2562
18/12/2562 09:00
20/12/2562 17:00
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394 , 081-9772094
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด