ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.2 ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอสรรพยา จึงจำเป็นที่จะต้องดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของทีมงานในวันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 บริเวณ หมู่ 2 ตำบลหาดอาษา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท บริเวณที่ไฟดับ เฉพาะเส้นริมแม่น้ำ โดยจะดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ เวลา 09.00 น. - 15.00 น. หากการดำเนินงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ใช้ได้ตามปกติก่อน เวลา 15.00 น.
17/12/2562 09:00
17/12/2562 15:00
กฟอ.สรรพยา
056499253
สันติ สมสมัย
ลำดับดาวน์โหลด