ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ต.แม่ใส จ.พะเยา ทั้งหมด และ ต.แม่นาเรือ จ.พะเยา ทั้งหมด
จะทำการดับไฟฟ้าเพื่อดำเนินการตัดต้นไม้ตามแนวสายจำหน่ายแรงสูง บริเวณตำบลแม่ใส และตำบลแม่นาเรือ วันที่ 21 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00น. - 16.30 น. การดำเนินการครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา จะทำการดับกระแสไฟฟ้า ตั้งแต่ตำบลแม่ใสทั้งหมด ถึง ตำบลแม่นาเรือทั้งหมด มีผลทำให้บริเวณดังกล่าวไม่มีไฟฟ้าใช้ เป็นการชั่วคราวตามวันและเวลาดังกล่าว
21/12/2562 09:00
21/12/2562 16:30
กฟจ.พะเยา
054-449528
ธณารำ พรหมดวง