ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านดอนหนองเเหน ถึง บ้านโคกใหญ่
ติดตั้งล่อฟ้า 1 ชุด
16/08/2562 08:00
16/08/2562 12:00
กฟอ.นางรอง
0850234581
คุณากรณ์ ยาสันเทียะ
ลำดับดาวน์โหลด
1ติอตั้งล่อฟ้า 1 ชุด