ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาสีนวล หมู่3 ตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
07/03/2562 09:00
07/03/2562 16:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด