ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ประกาศดับไฟในพื้นที่ อ.ตาคลี บริเวณบ้านดงพลับ(บางส่วน)ตรงข้ามทางเข้ากองบิน๔บริเวณฝั่งถนนพหลโยธิน ใกล้ๆแถวโรงแรมสุเมรี
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงระบบจำหน่ายในบริเวณบ้านดงพลับ(หน้ากองบิน๔) ซึ่งทำให้มีผลกระทบไฟดับต่อผู้ใช้ไฟ กลุ่มบ้านเรือนร้านค้าบ้านดงพลับบางส่วน บริเวณฝั่งถนนพหลโยธิน ใกล้ๆโรงแรมสุเมรี ทั้งหมด บริเวณดังกล่าว
ในวันพุธที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
อนึ่ง เวลาดับไฟ-จ่ายไฟ อาจคลาดเคลื่อนเนื่องด้วยสภาพพื้นที่หรือสภาพอากาศ ที่อาจจะเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน หรือเกี่ยวเนื่องต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และหากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะทำการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ในทันที การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี จึงขออภัยในความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าในการปฏิบัติงานในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย
11/12/2562 09:00
11/12/2562 12:00
กฟอ.ตาคลี
056-261-233 / PEA CALL CENTER 1129
ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าอำเภอตาคลี