ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
DDEจุดเปลี่ยนสายระหว่างสายเปลือยกับสายSAC ถึง BUA2R-01
ปักเสาแรงสูงขนาด 12.20 เมตร
พื้นที่ไฟดับ ประกอบด้วย
1.ดับไฟชั่วคราว เวลา 07.00-08.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย 7-11(ศรีวิไล) , โลตัสเอ๊กซ์เพลส(ศรีวิไล) , บ้านศรีวิไล (หน้าไปรษณีย์) ,
ชุมสายโทรศัพท์ (TOT) , AIS (เสาสัญญาณ AIS) , บ้านศรีวิไล (หน้าโรงพยาบาลศรีวิไล)
2.ดับไฟทั้งวัน เวลา 07.00-17.00 น. ประกอบด้วย สุขสันต์รีสอร์ท , มูลนิธิสว่างโขงพิทักษ์ธรรม
11/12/2562 07:00
11/12/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด