ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านต้นหนุน หมู่ 5 ต.เวียง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตั้งแต่ ซอยข้าง 7-Eleven ต้นหนุน ถึง ปลายสาย (ตามแผนผังแนบ)
15/12/2562 09:00
15/12/2562 16:00
กฟอ.ฝาง
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังแนบ
2ประกาศดับไฟ