ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยข้างจวนผู้ว่า ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
20/12/2562 09:00
20/12/2562 16:30
กฟจ.ตราด
039-511626
พิษณุ อนันต์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ