ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สี่แยก ม.4 ต.สมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ (ช่วงตั้งแต่สี่แยกไฟแดงถึงโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ)
ย้ายแนวสายระบบจำหน่าย เนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างสะพานลอยที่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านสี่แยกสมเด็จ
06/04/2562 09:00
06/04/2562 13:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด