ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณไฟดับ บ้านม่วงคำ บ้านอ่าง บ้านดง บ้านม่วงไข่ บ้านโคกสูง บ้านนาแยง ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน บ้านดอนยานาง ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายด้านแรงสูง รื้อถอนเสาแรงสูง ปักเสาใหม่ ขนาด 14.30 ม. จำนวน 16 ต้น เพื่อหลบแนวการก่อสร้างผิวจราจร บริเวณบ้านม่วงคำ ถึงบ้านดงม่วงไข่ ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร
12/12/2562 09:00
12/12/2562 16:00
กฟอ.พังโคน
042772402
ธีระศักดิ์ อัครจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด