ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
โรงบ่มบ้านกาด
ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า
07/10/2562 09:30
07/10/2562 15:30
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ