ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านนาดี ถึง บ้านปลาค้าว อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
02/07/2562 09:00
02/07/2562 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด