ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านสร้างเม็ก
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปักเสาแซมไลน์ จำนวน 1 ต้น
25/12/2562 09:00
25/12/2562 12:00
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394 , 081-9772094
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด