ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น
ดับไฟปฏิบัติงาน ปักเสา,พาดสาย
24/12/2562 09:00
26/12/2562 16:00
กฟอ.บ้านไผ่
0857440381
พงศธร วงษ์ภักดี
ลำดับดาวน์โหลด
1ปักเสา,พาดสาย