ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โคกสี หมู่3, บ.น้ำคำ หมู่10, บ.คำบง หมู่11 และบ.ร่องคำหมี หมู่12 ต.คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
เพื่อซ่อมแซม-บำรุงรักษาระบบจำหน่ายแรงสูง
07/09/2562 09:00
07/09/2562 12:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด