ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยไคร้ หมู่ 5 ต.แม่คะ
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ตั้งแต่ ปากทางเข้าบ้านห้วยไคร้ ถึง ปลายสายบ้านสันกองเสา (ตามแผนผังแนบ)
18/12/2562 09:00
18/12/2562 16:00
กฟอ.ฝาง
053453539
กอบชัย จิตต์มโนวรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2แผนผังแนบ