ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านหนองหว้า ม.3 (โครงการเดอะเบสท์ 3)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงต่ำ
17/12/2562 09:00
17/12/2562 16:00
กฟอ.ขามทะเลสอ
044-465-808/044-397-201
กิตติศัพท์ สุริยะรังสรรค์
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียดแนบ