ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.โนนชาด ม.5,8,15 ,บ.สร้างแก้ว ม.3,13 ,บ.โคกกลาง ม.4 ,บ.คำไผ่ ม.6 และบ.ดงคำพัฒนา ม.11 ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง
22/07/2562 09:00
22/07/2562 12:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด