ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ริมถนนบรมราชชนนีฝั่งขาเข้า จากแยกสาย 5 หน้าศูนย์โตโยต้าถึงหน้าวิทย่าลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดล
กฟส.อ.พุทธมณฑลดับไฟเพื่อเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงและรื้อถอนเสาไฟฟ้าแรงสูง จากบริเวณริมถนนบรมราชชนนีขาเขเากรุงเทพ จากหน้าศูนย์โตโยต้าถึงหน้าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์
10/08/2562 07:00
10/08/2562 17:00
กฟอ.พุทธมณฑล
0830197890
พลกฤต บรรยวัสถ์
ลำดับดาวน์โหลด