ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านน้ำคำ ม.10,บ้านร่องคำหมี ม.12,บ้านโคกสี ม.2,ม.3, บ้านคำบง ม,1,ม.8,ม.11,ม.15 ตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
เข้าดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เพื่อให้มีความมั่นคงและประสิทธิภาพในการจ่ายไฟ
08/02/2562 09:00
08/02/2562 16:00
กฟจ.กาฬสินธุ์
0897823844
อกนิษฐ เทพารส
ลำดับดาวน์โหลด