ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านห้วยไร่ ถึงบ้านหนองตาใกล้ อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ
ตัดต้นไม้คร่อมไลน์ระบบจำหน่าย
22/08/2562 09:00
22/08/2562 16:30
กฟจ.อำนาจเจริญ
045-451253 045-511937
สุรชัย บุญประสพ
ลำดับดาวน์โหลด