ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวถนนสหกรณ์บางส่วน โครงการมหาชัยซีวิว ซอยศูนย์ประมงน้ำกร่อย หมู่บ้านมหาชัยธานี ซอยภัทรชนก หมู่บ้านอิฐสวย ปากคลองห้า ท้ายตลาด เชิงสะพานวัดสหกรณ์
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ถอนเสาแรงสูง ขยายพื้นผิวจราจร วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00น. ถึงเวลา 17.00 น. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโคกขาม มีความจำเป็นต้องของดจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
15/12/2562 08:00
15/12/2562 17:00
กฟต.โคกขาม
034-870033 081-9412532
สรศาสตร์ สงวนพันธุ์
ลำดับดาวน์โหลด