ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหาดกองสิน ม.1,5 ต.เขาท่าพระ อ.เมือง
กฟจ.ชัยนาท มีแผนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายให้มีความมั่นคงและเพื่อแก้ไขปัญหาแรงดันไฟฟ้าตก จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.30 น.
09/12/2562 09:00
09/12/2562 16:30
กฟจ.ชัยนาท
091-8385997
นายอนุวัตร์ หาญธัญญกรรม
ลำดับดาวน์โหลด