ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณแนวคลองแพ้วใต้
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ๒ (บ้านแพ้ว) จะทำการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปักเสาพาดสายไฟฟ้าแรงสูงบริเวณแนวคลองแพ้วใต้ โดยจะทำให้มีพื้นที่ไฟดับบริเวณดังนี้
1. เชิงสะพานบ้านผู้ใหญ่วิงคลองแพ้วใต้,บ้านเสี่ยอ๋อย,ร้านป้าอู๊ด,ม.1,13 ต.หลักสาม
2. โค้งบ้านเรือนโสภา,สะพานข้ามบ้านตาตุ๋ย,ที่จัดสรร อบต.แป๊ะ,โค้งต้นไทร ม.1,9 ต.ยกกระบัตร,แนวคลองหลักศาลหลักเมือง ม.7 ต.หลักสาม
3. ถนนบ้านคลองสะแกเทศ-ซอย9,สนามฟุตบอลห้องเย็นท่าข้าม ม.4 ต.ยกกระบัตร
4. ประตูระบายน้ำทำนบแพ้ว,ถนนหลังโรงเรียนทำนบแพ้ว ม.4 ต.ยกกระบัตร
21/12/2562 08:30
21/12/2562 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร 2
034-850130, 034-481613
หนึ่งฤทัย ปิติปณวัตร์
ลำดับดาวน์โหลด
121dec2019