ประกาศดับไฟฟ้า
ระบบประมาณการค่าไฟฟ้า
ประเภทไฟฟ้า :
ประจำเดือน :
พ.ศ.
พลังงานไฟฟ้า :
หน่วย
การคำนวณที่ได้เป็นเพียงการประมาณการค่าไฟฟ้าเบื้องต้นเท่านั้น
หมายเหตุ
ดูแลระบบโดย : กองพัฒนาระบบสารสนเทศด้านบริการลูกค้า
สูตรคำนวณจัดทำโดย : กองอัตราและธุกิจการไฟฟ้า
อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 22 สิงหาคม 2560

สูตรการคำนวณดังกล่าวมีผลตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 จนถึงปัจจุบัน
หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน