ประกาศดับไฟฟ้า
ระบบประมาณการค่าไฟฟ้า
ประเภทไฟฟ้า :
ประจำเดือน :
พ.ศ.
พลังงานไฟฟ้า :
หน่วย
การคำนวณที่ได้เป็นเพียงการประมาณการค่าไฟฟ้าเบื้องต้นเท่านั้น
หมายเหตุ
สูตรคำนวณโดย : กองอัตราและธุกิจการไฟฟ้า (กอธ.)
อัพเดตข้อมูลล่าสุด : 21 กันยายน 2559