ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปลด. (จ) 3/2561

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : กฟอ.ปลวกแดง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างหลังคาคลุมลานพัสดุขนาด 20.00*18.00 เมตร, รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ฝาปิดเหล็ก 0.30 เมตร และ ถนน-ลาน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ที่สถานีไฟฟ้าปลวกแดง 4
ระยะเวลาขายแบบ : 30 พฤษภาคม 2561 ถึง 10 มิถุนายน 2561
วันที่เสนอราคา : 11 มิถุนายน 2561
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 2,546,600.00    บาท
ราคากลาง : 2,546,600.00    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038659880           Fax :    038659573           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามรายละเอียดในระบบ EGP เลขที่โครงการ 61057291004
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25610530095221015_ราคากลาง ก่อสร้างหลังคาพัสดุ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25610530095220984_ประกาศ หลังคาพัสดุ.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ดวงแก้ว หน่ายทุกข์    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 30 พฤษภาคม 2561