ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ก.2 มพย.-กส.(จ)/124/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62117038138
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงย้ายแนวเสาระบบจำหน่าย22เควี ลุกล้ำที่ดินเอกชน บริเวณ บ้านหัวรถจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 7 พฤศจิกายน 2562 ถึง 14 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 15 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,260,356.13    บาท
ราคากลาง : 1,260,356.13    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-221007 ต่อ14555           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621107171941931_ปปช.ปป.ย้ายแนวสาย-เสาระบบ22KV บริเวณ บ้านหัวรถจักร (เกิน 500000).pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621107171941931_ประกวดราคาจ้าง ปป.ย้ายแนวสาย-เสาระบบ22KV บริเวณ บ้านหัวรถจักร.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : จักรพันธ์ วาสิคาม    E-mail : jakkrapong.was@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน 2562