ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.015M/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อพัสดุกลุ่ม Guying Hardware จำนวน 6 รายการ ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม
ระยะเวลาขายแบบ : 17 กันยายน 2558 ถึง 28 กันยายน 2558
วันที่เสนอราคา : 30 กันยายน 2558
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 344,145    บาท
ราคากลาง : 344,145    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 6    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580917141847397_ราคากลาง ลวดเหล็ก เพิ่มเติม.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580917141847397_ประกาศ 015.PNG   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศินุข โทร 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 17 กันยายน 2558