ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.(จซ.) B004/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อหม้อแแปลงไฟฟ้า22 เควี 3 เฟส ชนิดทนการลัดวงจร จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 18 พฤษภาคม 2559 ถึง 30 พฤษภาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 8 มิถุนายน 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 9148500    บาท
ราคากลาง : 9148500    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 457425    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086 ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามเงื่อนไขประกวดราคา เลขที่ ซป.ก.2 กบญ.(จซ.)B004/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590503105748718_ประกาศราคากลางประกวดราคา หม้อแปลง B004-59.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590503105748687_ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกวด หม้อแปลง B004-59.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการเสนอราคาให้ละเอียด ก่อนการเสนอราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 3 พฤษภาคม 2559