ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2 กบญ.(จซ) B004/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุขาดแคลน กลุ่มสายไฟฟ้า จำนวน 60,000 ม.
ระยะเวลาขายแบบ : 16 เมษายน 2558 ถึง 27 เมษายน 2558
วันที่เสนอราคา : 11 พฤษภาคม 2558
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 2640000    บาท
ราคากลาง : 2640000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 535    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 132000    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 01042558_ประกาศราคากลาง สายไฟ ซป.ก.2กบญ.(จซ) B004-58.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 01042558_ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 สายอลูฯ95.pdf   
หมายเหตุ : เงื่อนไขเพ่ิมเติม ตามแบบประกวดราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 1 เมษายน 2558