ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ปก.มค.-004/2563

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 63037249558
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงที่ดิน ก่อสร้างอาคารสำนักงาน เสาธง, รั้ว-ประตู, ป้ายชื่อ, ถนน-ลาน และ รางระบายน้ำ-บ่อพัก ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม (ปก.มค.-004/2563) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มีนาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563
วันที่เสนอราคา : 1 เมษายน 2563
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 4,854,408.10    บาท
ราคากลาง : 4,854,408.10    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    043-750461           Fax :    043-971303           E-mail :    jakrapan@gmail.com
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25630326185746755_7) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ปปช.) กฟย.ชื่นชม.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25630326185746724_ประกาศเชิญชวน-signed.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปลื้มกมล สุขาภิวัฒน์    E-mail : pluemkamol.suk@pea.co.th    วันที่ประกาศ : 26 มีนาคม 2563