ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   สจ.ก.2-ปบ.(จฟ.1)01/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายมาตรฐานสถานีไฟฟ้าบางปะกง 1
ระยะเวลาขายแบบ : 24 กุมภาพันธ์ 2560 ถึง 7 มีนาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 7 มีนาคม 2560
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 618460    บาท
ราคากลาง : 618460    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 618460    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 0    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086ต่อ10520           Fax :    038-784944           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : คุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฟภ.กำหนด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600224075449229_ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายมาตรฐานสถานีไฟฟ้าบางปะกง 1.PDF   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600224075449167_ประกาศสอบราคาก่อสร้างรั้วลวดตาข่ายมาตรฐานสถานีไฟฟ้าบางปะกง 1.PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ธวัช อินสอน    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 24 กุมภาพันธ์ 2560