ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ก.2 กบษ.(รล.) 1555/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : ประกวดราคาจัดซื้อ Circuit Breaker Analyzer, Universal Relay Test 3 Phase และ Multifunction Primary Test System with Tangent Delta ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงานระยะที่ 4 ในเขตพื้นที่ กฟก.2
ระยะเวลาขายแบบ : 26 มิถุนายน 2560 ถึง 13 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 25 กรกฎาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 9,523,000    บาท
ราคากลาง : 9,523,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 952,300    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    0819455452           Fax :    -           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : รายละเอียดอุปกรณ์ถูกต้องครบถ้วนตามเงื่อนไข
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600714212312895_1.1 ปปช07 แผน 4 แยกรายการ.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600616073253859_3.0 ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อ แผน 4 (อ.เซ็นแล้ว).PDF   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : สมพร บุตรทอง    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 16 มิถุนายน 2560