ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   จส.ก.2กอก.001/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดจ้างจัดงาน โครงการ Save Your Life ใส่ใจหลอดเลือดสมอง ในพื้นที่ภาคกลาง วันที่ 2 มีนาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช จ.ชลบุรี
ระยะเวลาขายแบบ : 15 มกราคม 2558 ถึง 23 มกราคม 2558
วันที่เสนอราคา : 29 มกราคม 2558
เวลา : 9:00 น. - 9:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 700,000    บาท
ราคากลาง : 700,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    080-8080939           Fax :    -           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 15012558_ประกาศราคากลางงานจ้าง organize.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 19012558_ประกาศเว็บงานจ้าง organize.pdf   
หมายเหตุ : ดาวน์โหลดแบบ www.pea.co.th ศึกษารายละเอียดก่อนเสนอราคา


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 15 มกราคม 2558