ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   สซ. ก.2 กบล.(มม.)/01/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : สอบราคาจัดซื้อเครื่องมือตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์ (4 รายการ) 4 ชุด และ Portable Standard Electromagnetic Meter Tester จำนวน 1 เครื่อง
ระยะเวลาขายแบบ : 13 กรกฎาคม 2560 ถึง 21 กรกฎาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 3 สิงหาคม 2560
เวลา : 9:30 น. - 10:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,220,000    บาท
ราคากลาง : 1,220,000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1,305,400    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    (038)455-086 ต่อ 10217           Fax :    (038)455-292           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ตามเงื่อนไขสอบราคาของ กฟภ.
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600629150533998_เอกสารสอบราคากลาง เครื่องตรวจสอบความเที่ยงตรงของมิเตอร์ และ Portable Standard Electromatic Meter Tester.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600629150533998_ประกาศสอบราคา สซ. ก2 กบล.(มม.)-01-2560.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ปภาณ ธีระวิทย์    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 29 มิถุนายน 2560