ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2 กกค.(กร.)238/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จ้างเหมาบุคคลภายนอก (เฉพาะค่าแรงงาน) ดำเนินการก่อสร้างขยายเขตฯ
บริษัท บ้านสุขุมวิท 1 จำกัด
ระยะเวลาขายแบบ : 11 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2559
วันที่เสนอราคา : 26 กุมภาพันธ์ 2559
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,498,625.00    บาท
ราคากลาง : 1,887,841.18    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 1    รายการ
โทรศัพท์ :    038531011           Fax :    038532984           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25590211110259421_ราคากลาง.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25590211110259390_Document (7).pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : เศกสรรค์ เรืองศิริ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ 2559