ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซ.ก.2 กบญ.(จซ.)028/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้อ พัสดุรองกลุ่ม เทปพันสายไฟ จำนวน 2 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 22 สิงหาคม 2560 ถึง 1 กันยายน 2560
วันที่เสนอราคา : 4 กันยายน 2560
เวลา : 9:00 น. - 10:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 728787.70    บาท
ราคากลาง : 728787.70    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา : - พิจารณาราคาต่อรายการ
- เงื่อนไขการจัดซื้อเป็นไปตามที่ กฟภ. กำหนดเลขที่ ซส.ก.2กบญ.(จซ.)028/2560
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25600822115615227_ซส.ก.2 กบญ.(จซ.)028-2560 เทป.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600822115615211_028.pdf   
หมายเหตุ : ผู้สนใจเสนอราคา กรุณาศึกษารายละเอียดเงื่อนไขก่อนเสนอราคา
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 22 สิงหาคม 2560