ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   น.1กกค.(ยค)(ซปก)(e-bid)01/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62050004978
รายละเอียด : ประกวดราคาจัดเช่าตามแผนงานเช่ายานพาหนะปี 2563-2568 จำนวน 45 คัน
ระยะเวลาขายแบบ : 9 กันยายน 2562 ถึง 25 กันยายน 2562
วันที่เสนอราคา : 26 กันยายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 47,020,080    บาท
ราคากลาง : 47,020,080    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 214    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 1.รถยนต์ตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง หลังคาสูงเครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,450 ซีซี จำนวน 5 คัน วงเงินค้ำประกันซอง 296,925 บาท
2.รถยนต์แวนตรวจการ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 6 คัน วงเงินค้ำประกันซอง 392,904 บาท
4.รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบDouble Cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์อัตโนมัติ จำนวน 17 คัน วงเงินค้ำประกันซอง 867,663 บาท
5.รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 2 ประตู แบบSpace Cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้าย(ไฟเบอร์กลาส)เสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ เกียร์ธรรมดา จำนวน 9 คัน วงเงินค้ำประกันซอง 364,014 บาท
6.รถยนต์บรรทุก 1 ตัน 4 ประตู แบบDouble Cab พร้อมครอบหลังคากระบะท้ายเสมอตัวรถ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 2,700 ซีซี ขับเคลื่อน 4 ล้อ เกียร์ธรรมดา จำนวน 5 คัน วงเงินค้ำประกันซอง 282,480 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิน 2,203,986 บาท
   บาท
จำนวน : 7    รายการ
โทรศัพท์ :    0875963828           Fax :    053246810           E-mail :    nuttapon.jia@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25620910111516898_แบบเปิดเผยราคากลาง 45 คัน.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25620910111516882_annoudoc_S50650000006_62067476480.html.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ณัฐพล เจียกุลธร    E-mail : natthaphon.jiakulthorn@outlook.com    วันที่ประกาศ : 10 กันยายน 2562