ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ก.2กอก.(บห) 1/2560

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดจ้างเหมาทำโครงตาข่ายบรรจุปะการังเทียมหรือจัดทำปะการังรูปแบบอื่นๆ และจ้างเหมารถขนส่งพร้อมส่งพร้อมเครนยกแนวปะการังเทียมลงเรือ
ระยะเวลาขายแบบ : 15 สิงหาคม 2560 ถึง 23 สิงหาคม 2560
วันที่เสนอราคา : 24 สิงหาคม 2560
เวลา : 9:00 น. - 12:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1290000    บาท
ราคากลาง : 1290000    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 2    รายการ
โทรศัพท์ :    038455086           Fax :    038467723           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : ไม่มีไฟล์   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25600821142229130_แก้ปะการัง.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : ทศพร ผาติสุวัณณ    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 11 สิงหาคม 2560