ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เลขที่   ฉ.2 พนพ.(บง.) 565/2562

เลขที่โครงการในระบบ e-GP : 62107254399
รายละเอียด : ประกวดราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติเกี่ยวกับมิเตอร์ กรณี งดจ่ายไฟผู้ใช้ไฟฟ้าที่ค้างชำระเงินค่าไฟฟ้า ในเขตรับผิดชอบของ กฟส.พนพ.และ กฟย.ในสังกัด ประจำปี 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ระยะเวลาขายแบบ : 7 พฤศจิกายน 2562 ถึง 15 พฤศจิกายน 2562
วันที่เสนอราคา : 18 พฤศจิกายน 2562
เวลา : 8:30 น. - 16:30 น.
วงเงินงบประมาณ : 665540    บาท
ราคากลาง : 665540    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 3    รายการ
โทรศัพท์ :    043-591504           Fax :    -           E-mail :    kornkanok.non@pea.co.th
หลักเกณฑ์การพิจารณา : ราคาต่ำสุด
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25621107154720577_แบบฟอร์มราคากลาง บก.06 พนพ..pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25621107154720531_เอกสารประกวดราคา_000020.pdf   
หมายเหตุ : -


ผู้รับผิดชอบ : กรกนก นนทะนำ    E-mail : -    วันที่ประกาศ : 7 พฤศจิกายน 2562