ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   ประกวดราคา  เลขที่   ซป.ก.2กบญ.013D/2559

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์โลหะยึดโยง overhead line ครั้งที่ 2 ตามแผนจัดหาปี 2559 จำนวน24 รายการ
ระยะเวลาขายแบบ : 16 ธันวาคม 2559 ถึง 27 ธันวาคม 2559
วันที่เสนอราคา : 9 มกราคม 2560
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 7584342.14    บาท
ราคากลาง : 7584342.14    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : 1070    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : 379220    บาท
จำนวน : 24    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ 10326           Fax :    038-455280           E-mail :    -
หลักเกณฑ์การพิจารณา : -พิจารณาราคาต่อรายการ
-เงื่อนไขเป็นไปตาม แบบประกวดราคาเลขที่ ซป.ก.2กบญ.013D/2559
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25591207135306357_ประกาศราคากลาง แผนพัสดุรอง59 ชุด 13D.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25591206211744642_ประกาศราคากลาง ประกวดราคา ครั้งที่2 พัสดุรอง 013D-59.pdf   
หมายเหตุ : โปรดศึกษาเงื่อนไขการประกวดราคา ก่อนเสนอราคา สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศศินุช 094-2855405


ผู้รับผิดชอบ : ศศินุช ก๋งเอี่ยม    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 6 ธันวาคม 2559