ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรื่อง   สอบราคา  เลขที่   ซส.ก.2 กบญ.018M/2558

เลขที่โครงการในระบบ e-GP :
รายละเอียด : จัดซื้ออุปกรณ์โลหะยึดโยง 20 รายการ ตามแผนจัดหาเพิ่มเติม
ระยะเวลาขายแบบ : 21 กันยายน 2558 ถึง 30 กันยายน 2558
วันที่เสนอราคา : 2 ตุลาคม 2558
เวลา : 13:00 น. - 14:00 น.
วงเงินงบประมาณ : 1,990,912    บาท
ราคากลาง : 1,990,912    บาท
ราคาค่าแบบ(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) : -    บาท
วงเงินค้ำประกันซอง : -    บาท
จำนวน : 20    รายการ
โทรศัพท์ :    038-455086ต่อ10326           Fax :    038-455280           E-mail :    [email protected]
หลักเกณฑ์การพิจารณา :
ไฟล์การเปิดเผยราคากลาง : 25580921163419744_ยึดโยง 018M.pdf   
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง : 25580921163419697_ใบประกาศ 018M.pdf   
หมายเหตุ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศศินุช โทร 094-285-5405


ผู้รับผิดชอบ : พลอยนภัส กลิ่นสุหร่าย    E-mail : [email protected]    วันที่ประกาศ : 21 กันยายน 2558